Sửa lỗi You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server Wamp

You don't have permission to access /phpmyadmin/ on this server (WAMP)
This is the message I got when I tried to access phpmyadmin after reinstalling WAMP server to a newer version. After some searching I was able to find the problem.

 

Reason:

When you uninstall your previous WAMP server there will be still few files that will be left not deleted and will not be replaced by the new install. One such file is the phpmyadmin.conf file that is under C:\wamp\alias folder. This file holds the actual path to the phpmyadmin folder inside WAMP.
If the new WAMP server has a new phpmyadmin version this phpmyadmin.conf will still point to the old folder which is not existing inside WAMP.

Solution:

goto C:\wamp\alias\ and edit the phpmyadmin.conf file using notepad


Alias /phpmyadmin "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/"

# to give access to phpmyadmin from outside
# replace the lines
#
# Order Deny,Allow
# Deny from all
# Allow from 127.0.0.1
#
# by
#
# Order Allow,Deny
# Allow from all
#

<Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin2.11.6/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Allow from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

Thay toàn bộ code trên vào file của bạn. Chú ý nhớ sữa đường dẫn thư mục phpmyadmin đúng với thư mục mà bạn cài đặt nhé.
  • 98 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Vào Facebook, upload ảnh dễ dàng với VPN miễn phí

Gần đây nhiều người thường than phiền không thể sử dụng đầy đủ các tính năng của mạng xã hội...

Hạn chế số người truy cập bằng PHP

Website có lượt truy cập cao là mong muốn của hầu hết những khách hàng thiết kế website. Tuy...

Bảo mật website của bạn với chmod, mã hóa file config

Hiện nay chủ yếu các bạn hầu như đều dùng Shared Hosting,  ít bạn có đủ điều kiện ể thuê VPS hay...

Cách reset password Admin Xenforo thông qua phpMyAdmin

Thông qua email để lấy lại mật khẩu cũng là cách nhanh nhưng đôi khi có nhiều trường hợp mất luôn...

Cache: sự cần thiết cho một website phát triển

Hầu hết mọi người khi xây dựng website đều đặt ra cho mình mục tiêu là website ngày càng phát...