Expected to be a reference, value given in callback.php line 99

How to fix

Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/ username /public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php line 99


This is due to an upgrade in php to 5.3 from 5.2

Joomla is outdated in version 1.5 for php 5.3

To fix, find the file:

public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php

Find line 99 should look like:

$result = call_user_func_array($callback, $args);

And edit it to look like:

foreach ($args as $key => $value) {

$args[$key] = &$value;

}

$result = call_user_func_array($callback, $args);

Problem fixed

We would then suggest that you upgrade your installation of Joomla to 1.7
  • 87 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Vào Facebook, upload ảnh dễ dàng với VPN miễn phí

Gần đây nhiều người thường than phiền không thể sử dụng đầy đủ các tính năng của mạng xã hội...

Hạn chế số người truy cập bằng PHP

Website có lượt truy cập cao là mong muốn của hầu hết những khách hàng thiết kế website. Tuy...

Bảo mật website của bạn với chmod, mã hóa file config

Hiện nay chủ yếu các bạn hầu như đều dùng Shared Hosting,  ít bạn có đủ điều kiện ể thuê VPS hay...

Cách reset password Admin Xenforo thông qua phpMyAdmin

Thông qua email để lấy lại mật khẩu cũng là cách nhanh nhưng đôi khi có nhiều trường hợp mất luôn...

Cache: sự cần thiết cho một website phát triển

Hầu hết mọi người khi xây dựng website đều đặt ra cho mình mục tiêu là website ngày càng phát...