Code kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS

Như lần trước chúng tôi đã hướng dẫn Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS xem tại: https://www.giaiphapcong.vn/knowledgebase/31/Kiem-tra-ten-mien-Viet-Nam-tren-WHMCS.html

Nay mình đưa code file đích whois này, các bạn có thể tùy biến & sử dụng, có gì cùng phát triển.
Các bạn tạo 1 file php ví dụ: vnwho.php chứa nội dung sau:

<?php
$domain = $_GET['domain'];
$url = 'https://vnwho.com/api/'.$domain.'/';
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$json_response = curl_exec($ch);
if ($json_response === false)
{
echo 'false';
}
else
{
$response = json_decode($json_response, true);
curl_close($ch);
if (!empty($response['result']))
{
echo $response['result'];
}
else
{
echo 'false';
}
}
?>


Sau đó test bằng cách chạy file check thử tên miền dạng: http://tenmien.com/vnwho.php?domain=tenmiencancheck.com
Sẽ cho kết quả đã đăng ký hoặc chưa. Các bạn có thể tùy biến thêm & phát triển theo ý mình.

Tiếp đến bạn vào: WHMCS/includes/whoisservers.php
Chèn thêm nội dung sau vào cuối cùng:


.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.com.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.net.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.biz.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.edu.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.org.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.info.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.gov.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !
.name.vn|http://tenmien.com/checkdomain.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found !


Giờ các bạn thử vào trang whmcs của mình check thử xem như thế nào nhé.

Chúc các bạn thành công!

 

Từ phiên bản 7.x trở lên:

Tạo file: /resources/domains/whois.json với nội dung dưới đây:

[
{
"extensions": ".vn,.com.vn,.net.vn,.org.vn,.edu.vn,.biz.vn,.name.vn,.int.vn,.gov.vn,.info.vn,.ac.vn,.health.vn,.pro.vn,.idn.vn,.angiang.vn,.bacgiang.vn,.backan.vn,.baclieu.vn,.bacninh.vn,.baria-vungtau.vn,.bentre.vn,.binhdinh.vn,.binhduong.vn,.binhphuoc.vn,.binhthuan.vn,.camau.vn,.cantho.vn,.caobang.vn,.daklac.vn,.daknong.vn,.danang.vn,.dienbien.vn,.dongnai.vn,.dongthap.vn,.gialai.vn,.kontum.vn,.laichau.vn,.lamdong.vn,.langson.vn,.laocai.vn,.longan.vn,.namdinh.vn,.nghean.vn,.ninhbinh.vn,.ninhthuan.vn,.hagiang.vn,.haiduong.vn,.haiphong.vn,.hanam.vn,.hanoi.vn,.hatinh.vn,.haugiang.vn,.hoabinh.vn,.hungyen.vn,.khanhhoa.vn,.kiengiang.vn,.phutho.vn,.phuyen.vn,.quangbinh.vn,.quangnam.vn,.quangngai.vn,.quangninh.vn,.quangtri.vn,.soctrang.vn,.sonla.vn,.tayninh.vn,.thaibinh.vn,.thainguyen.vn,.thanhhoa.vn,.thanhphohochiminh.vn,.thuathienhue.vn,.tiengiang.vn,.travinh.vn,.tuyenquang.vn,.vinhlong.vn,.vinhphuc.vn,.yenbai.vn",
"uri": "https://www.giaiphapcong.vn/vnwho.php?domain=",
"available": "false"
}
]
  • whmcs
  • 93 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Sửa lỗi Check All trong VIEW/SEARCH CLIENTS Admin WHMCS

Có vài lần một người dùng hỏi về lỗi này, cũng không quá khó với các bạn nhưng mình share lên...

Fix lỗi Check Domain WHMCS

Nếu bạn không thể kiểm tra tên miền tại WHMCS được. Cần làm những bước sau: - Kiểm tra đã đặt...

Kiểm tra tên miền Việt Nam trên WHMCS

Một số người dùng WHMCS hơi đau đầu về vấn đề này, khi họ không thể kiểm tra tên miền Việt Nam...

Knowledgebase Non-Latin SEO URLs Fix

Hooks này sẽ hỗ trợ cho việc viết lại đường dẫn thân thiện cho Tiếng Việt có dấu, bởi mặc định...

Payment gateways - a picture instead of the text

Payment gateways - a picture instead of the textLogo payment system looks more attractively and...