Cách reset password Admin Xenforo thông qua phpMyAdmin

Thông qua email để lấy lại mật khẩu cũng là cách nhanh nhưng đôi khi có nhiều trường hợp mất luôn email hay lí do nào đó, mình sưu tầm được & chia sẽ cách lấy lại mật khẩu Admin Xenforo thông qua phpMyAdmin như sau:

Các bạn đăng nhập vào phpMyAdmin, chọn Database, chọn tab SQl & paste code sau vào, nhấn Go & mật khẩu mới sẽ được đổi là: matkhau@

UPDATE xf_user_authenticate
SET data = BINARY
CONCAT(
CONCAT(
CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('matkhau@'), SHA1('salt')))),
CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))
),
'";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
),
scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'
WHERE user_id = 1;


Chúc các bạn thành công!
  • XenForo
  • 91 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Vào Facebook, upload ảnh dễ dàng với VPN miễn phí

Gần đây nhiều người thường than phiền không thể sử dụng đầy đủ các tính năng của mạng xã hội...

Hạn chế số người truy cập bằng PHP

Website có lượt truy cập cao là mong muốn của hầu hết những khách hàng thiết kế website. Tuy...

Bảo mật website của bạn với chmod, mã hóa file config

Hiện nay chủ yếu các bạn hầu như đều dùng Shared Hosting,  ít bạn có đủ điều kiện ể thuê VPS hay...

Cache: sự cần thiết cho một website phát triển

Hầu hết mọi người khi xây dựng website đều đặt ra cho mình mục tiêu là website ngày càng phát...

Chrome Remote Desktop là gì và cách sử dụng ứng dụng

Chrome Remote Desktop cho phép bạn truy cập từ xa vào một máy tính từ một máy tính khác qua...