Error: "There is a problem with this Windows Installer package. A DLL required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor"


Đôi khi cài một vài phần mềm xuất hiện lỗi này ở Windows, các bạn có thể fix theo cách sau:

Các bạn vào Run gõ đường dẫn tới thư mục Temp của user, ví dụ: c:\users\"username"\AppData\Local\ 
hoặc cũng có thể tìm bằng cách vào My Computer, C...
Khi đã vào thư mục Temp click chuột phải chọn Properties, chọn Security/Edit/Add, tìm đến User của máy rồi add vào là ok.
  • 105 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Vào Facebook, upload ảnh dễ dàng với VPN miễn phí

Gần đây nhiều người thường than phiền không thể sử dụng đầy đủ các tính năng của mạng xã hội...

Hạn chế số người truy cập bằng PHP

Website có lượt truy cập cao là mong muốn của hầu hết những khách hàng thiết kế website. Tuy...

Bảo mật website của bạn với chmod, mã hóa file config

Hiện nay chủ yếu các bạn hầu như đều dùng Shared Hosting,  ít bạn có đủ điều kiện ể thuê VPS hay...

Cách reset password Admin Xenforo thông qua phpMyAdmin

Thông qua email để lấy lại mật khẩu cũng là cách nhanh nhưng đôi khi có nhiều trường hợp mất luôn...

Cache: sự cần thiết cho một website phát triển

Hầu hết mọi người khi xây dựng website đều đặt ra cho mình mục tiêu là website ngày càng phát...