DỊCH VỤ HOSTING CHUYÊN NGHIỆP

Đây là gói Hosting tùy chọn cấu hình, quý khách có thể tự chọn cấu hình theo đúng nhu cầu sử dụng, gói Hosting này có thể nâng cấp/hạ cấp trong tương lai nếu có nhu cầu khác. Quý khách vui lòng nhập tên miền của mình vào bước 2, báo giá chi tiết của từng loại cấu hình sẽ hiển thị ở bước 3.

LINUX HOSTING

Đây là gói Hosting tùy chọn cấu hình, quý khách có thể tự chọn cấu hình theo nhu cầu sử dụng, gói Hosting này có thể nâng/hạ cấp trong tương lai. Quý khách vui lòng nhập tên miền vào bước 2, giá chi tiết của cấu hình sẽ hiển thị ở bước 3.

RESELLER HOSTING
  • Tuỳ chọn Dung lượng
  • Tuỳ chọn Băng thông
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Unlimited Database
  • Tuỳ chọn Addon domain
  • Unlimited Subdomain
  • Unlimited Mailbox