SPlus VPS

VPS Linux
 • Thông tin cấu hình
  CPU (E-5620): 16 Core
  Bộ nhớ (RAM): Tuỳ chọn
  Dung lượng: Tuỳ chọn
  Băng thông: Unlimited
  Địa chỉ IP: 1
  Data center: QTSC

VPS Windows
 • Thông tin cấu hình
  CPU (E-5620): 16 Core
  Bộ nhớ (RAM): Tuỳ chọn
  Dung lượng: Tuỳ chọn
  Băng thông: Unlimited
  Địa chỉ IP: 1
  Data center: QTSC